Svenska Makkabiförbundet ansvarar ekonomiskt för den svenska truppen till Makkabiaden i Israel. Förbundet har delegerat ansvaret för Makkabiaden i Israel till Makkabiadkommittén under ledning av förbundets vice ordförande Mats Israelson (Överledare för truppen i Israel) och  Stefan Levy (ävan han som överledare för truppen). Richard Frenkel ingår också i teamet i egenskap av Förbundets kassaförvaltare som ekonomiskt ansvarig.

Målsättningen är att förbundet och deltagarna ska finansiera truppens deltagande. Förbundet har satt upp som mål att sponsra studerande (samma regler som för CSN) med 50% av kostnaden. Dessutom vill Förbundet subventionera de som arbetar med 25% av kostnaden. I denna kategori räknas de som ska deltaga i klassen Open. För exakta detaljer om vem som är studerande/arbetande kontakta oss gärna.

Traditionellt har även de judiska idrottsklubbarna (Hakoah i Göteborg, Hakoah i Malmö och Makkabi i Stockholm) sponsrat deltagare. Till viss del stöttas deltagandet även av vissa judiska fonder.

Att det är möjligt för Förbundet att följa denna ekonomiska plan kommer helt bero på det individuella stöd vi får från privatpersoner och företag.

Noterbart 1: Sveriges Olympiska kommitté bidrar inte med några pengar för svenskt deltagande i Makkabiaderna.
Noterbart 2: Svenska Makkabiförbundets sätt att sponsra sina deltagare skiljer sig väsentligt från hur andra länderna arbetar i MWU.

Alla intresserade deltagare för Makkabiaden uppmanas att omedelbart betala in en anmälningsavgift på 3 000:-, till Svenska Makkabiförbundets pg-konto 25 71 12-3. På talongen ska det framgå namn och idrottsgren på den som ska deltaga.

Pengarna betalas självklart tillbaka till respektive deltagaren om man inte kommer med, eller själv väljer att avstå (skall ske senast 2 april 2013).