Maccabi Sweden (Svenska Makkabiförbundet) och Michel Gordin instiftade priset AGO AWARD 2006 som namnändrades 2017 till No 18 AWARD. 2020 tog Beth & Julius Goldmans Minnesfond över stafettpinnen. Priset ska stimulera framgångsrikt judiskt idrottande och är ett uttryck för uppskattning av en god prestation och ett gott föredöme för andra.

– Julius och Beth hade ett aktivt idrottsintresse. Julius var högerytter i Hakoah på 40-talet och Beth var skolad gymnast på Lillsveds idrottsfolkhögskola efter kriget. Idrott är en fantastisk inkörsport för judisk gemenskap, och har förmågan att nå ut oavsett hur stark eller svag den judiska identiteten är. För oss är det självklart att stödja den judiska idrottsrörelsen och allt gott den för med sig, säger Richard Goldman.

Juryn består av Ordförande Daniel Jonas, Richard Goldman, Johan Harmenberg, Jennifer Mankowitz, Herman Melzer, Anna Olinius samt Artur Ringart.

Vinnaren får pokal och en prissumma om 12 000 kronor.

Tidigare pristagare är;

Samuel Leach Holm (2023), Grigori Beskin (2022), Tom Amos och Samuel Leach Holm (2021), Miriam Schreiber (2020), Jonathan Azulay (2019), Jonathan Peleg (2018), Isabelle Falck (2017), Mattias Guter (2016), Jonathan Körösi (2015), Mattias Guter (2014), Rina Weinman (2013), Joel Mankowitz (2012), Daniela Moskovits (2011), Ina Agrest (2010), Rebecca Lederhausen (2009), Benjamin Rubin och Joel Mankowitz (2008), Daniela Moskovits och David Lega (2007), Eric Fischbein (2006).

Läs om alla tidigare vinnare här

Må bäste man/kvinna/ledare vinna!