Den förste judiske sportklubben bildades i Konstantinopel (Turkiet) 1895. Maccabi World Union (MWU) bildades 1921, en takorganisation för alla världens judiska idrottsklubbar. Det är en av de största judiska organisationerna med fler är 400 000 medlemmar världen över och är erkänd av den Internationella Olympiska Kommittén som en internationell sportförening med olympisk standard.

Den första Makkabiaden hölls 1932, 390 idrottare från 17 länder samlades i Tel Aviv, dåvarande Palestina. 1935 hölls den andra Makkabiaden med 1 700 deltagare. Dessa två första spel kallas allmänt för ”Aliyah Games” då många deltagare valde att stanna kvar i Palestina efter tävlingarna p g a den ökande antisemitismen i Europa. Den tredje Makkabiaden skulle hållas 1938 men fick ställas in på grund av nazismens framfart i Europa.

Under Andra Världskriget fanns endast ett fåtal judiska klubbar kvar i Europa, Sverige var ett av dessa länder. Den tredje Makkabiaden hölls 1950. Endast 800 deltagare kom. Detta avspeglar det öde som judarna hade genomlidit under krigsåren.

Med uppehåll för Andra Världskriget har Makkabiader, sk judiskt OS, hållits vart fjärde år i Israel och räknas som det sjunde största evenemanget i världen erkänd av den Internationella Olympiska Kommitten (IOC).

Vill du veta mer om Makkabiaden maila till peter@makkabiad.com