Maccabi Sweden (Svenska Makkabiförbundet) är en ideell riksorganisation för den judiska idrottsrörelsen i Sverige. De ingående medlemmarna är idrottsföreningarna; IK Makkabi i Stockholm, IF Hakoah i Göteborg och SK Hakoah i Malmö. Maccabi Sweden är den judiska idrottsrörelsens samlande organisation i Sverige med målet att stärka den judiska identiteten och skapa ett roligare och friskare judiskt liv i Sverige.

De ingående klubbarna grundades redan på 1930-talet av personer som tvingades fly på grund av sin judiska bakgrund från de forna Baltiska staterna och Sovjetunionen. Under åren har medlemsantalet utökats, med bl a flyktingar från Andra Världskriget, Ungern (1956) och Polen (1968), som på ett enkelt och roligt sätt kunnat möta andra judar i Sverige. Dessa personer har genom idrotten såväl integrerats i det svenska samhället som stärkt deras judiska identitet. De har bidragit till mångfald och berikat den svenska idrottsrörelsen.

 Den förste judiske sportklubben bildades i Konstantinopel (Turkiet) 1895.  Den första Makkabiaden hölls 1932 då 390 idrottare från 17 länder samlades i Tel Aviv,  dåvarande Palestina. 1935 hölls den andra Makkabiaden med 1 700 deltagare  Dessa  två första spel  kallas allmänt för ”Aliyah Games” då många deltagare valde att stanna kvar i Palestina efter tävlingarna p g a den ökande antisemitismen i Europa. Den tredje Makkabiaden skulle hållas 1938 men fick ställas in på grund av nazismens framfart i Europa.

Under Andra Världskriget  fanns endast ett fåtal judiska klubbar kvar i Europa, Sverige var ett av dessa länder. Den tredje Makkabiaden hölls 1950. Endast 800 deltagare kom. Detta avspeglar det öde som judarna hade genomlidit under krigsåren. Med uppehåll för Andra Världskriget har Makkabiader hållts vart fjärde år i Israel.

Maccabi World Union (MWU) bildades 1921, en takorganisation för alla världens judiska idrottsklubbar. Det är en av de största judiska  organisationerna med fler är  400 000 medlemmar världen över och är erkänd av den Internationella Olympiska Kommittén som en  internationell sportförening med olympisk standard. Maccabi Europe (ME) startades 1960 och ansvarar för att de Europeiska Makkabispelen hålls vart fjärde år i Europa. Organisationen innehåller mer än ett 30-tal medlemsländer, varav många nya medlemmar kommer från det forna östblocket.

Kontinuiteten i Makkabispelen avspeglar styrkan  i den judiska idrottsrörelsen och kraften att överleva. David Ben-Gurion, Israels förste president, sammanfattade det viktiga med Makkabiaderna med följande ord: ”Makkabiaden är utan tvekan en av de viktigaste beståndsdelarna i den sionistiska rörelsen”

Att sporta tillsammans ger gemenskap. Via våra klubbar har de som kanske inte funnit sig tillrätta i andra organisationer möjlighet att engagera sig och få kunskap om olika kulturer och utbildning inom ledarskap. Detta stärker identiteten ger kunskap för att ta ställning mot den ökade antisemitismen, rasismen och främlingshatet i vårt samhälle. I klubbarna i Sverige finns ett brett program av olika aktiviteter utan någon form av elittänkande, alla är hjärtligt välkomna att delta.

Den judiska idrottsrörelsen i Sverige är gränsöverskridande och omfattar förutom idrott bl a utbildning, kultur och stark social gemenskap i syfte att stärka den erkända judiska minoritetens ställning i det svenska samhället. Genom Maccabi Sweden’s verksamheter stärks den judiska gruppens identitet och självförtroende som i dialog med omvärlden ska motverka antisemitism, rasism och främlingsfientlighet.

Maccabi Sweden samordnar Sveriges representation, judiska landslag från Sverige, vid Makkabiader och liknande internationella tävlingar där tävlingsmomentet kombineras med ett brett utbud av kulturarrangemang och utbildningsprogram. Makkabiader kallas allmänt för ”Judiska Olympiska Spel” och är erkända av Internationella Olympiska Kommittén som ett arrangemang av olympisk klass.