European Maccabi Confederation (EMC) är en av 6 federationer i Maccabi World Union (MWU), den största judiska idrottsklubben i världen med närmare 400 000 medlemmar. MWU är en sionistisk organisation som via sport har som mål att få det judiska folket, i alla åldrar, att identifiera sig med det judiska och Israel. Förutom sport sker detta genom utbildningsinsatser och sociala aktiviteter. MWU är opolitiska. Läs mer om MWU under Makkabiader/I Israel/Makkabiaden 2013.

I EMC finns det idag närmare 70 000 medlemmar. 36 nationer är anslutna till EMC och var fjärde år arrangera EMC med hjälp av en lokal stad/klubb en Makkabiad i Europa – denna gång kommer denna att gå av stapeln i Berlin. 60 år efter krigets slut visar detta på att det judiska livet fortfarande lever.

Det svenska deltagande i Berlin sköts av Svenska Makkabiförbundet som har utsett en kommitté att samordna deltagandet. Denna kommitté leds av Mats Israelson och Stefan Levy. Det övergripande långsiktiga målet med arbetet att skicka deltagare till Europeiska Makkabispel och Makkabiader i Israel är; Att skicka judiska idrottskvinnor/-män till Makkabiader i Israel och/eller Europeiska Makkabispel i Europa samt att marknadsföra upplevelsen av att delta.

En utvärdering efter Makkabiaden 2013 visar att även för föräldrar/syskon/supportrar som var med i Israel var Makkabiaden en positiv upplevelse – även detta är något som vi vill jobba vidare med.

Arbetet med att skicka en svensk trupp med judar till Europeiska Makkabispelen 2015 startade under vintern 2013. Ambitionen är att skicka många juniorer. Att skicka juniorer är ett viktigt mål eftersom vi av erfarenhet vet att ett deltagande på ett påtagligt sätt stärker den judiska identiteten.

Ett specifikt mål är att skicka ett seniorlag i fotboll – avsaknaden av ett seniorlag vid Makkabiaden 2013 var stor. Vår förhoppning är att skicka deltagare i grenar som; bridge, bordtennis, bowling, fotboll och golf.

Vår förhoppning är att 60 stolta judar marscherar in på Olympiastadion i Berlin den 27 juli.

Är du intresserad av att själv deltaga eller bidra på annat sätt så kontakta oss gärna på mats@makkabiad.com eller stefan@makkabiad.com