Maccabi Sweden (Svenska Makkabiförbundet) är en ideell takorganisation för den judiska idrottsrörelsen i Sverige och grundades 1950. De ingående medlemmarna är; IK Makkabi i Stockholm, IF Hakoah i Göteborg och SK Hakoah i Malmö.

Klubbarna grundades redan på 1930-talet och har utgjort en viktig plattform för att integrera judiska invandrare i det svenska samhället. Grundarna flydde från progromer och förföljelser i de forna Baltiska staterna och Sovjetunionen och genom den judiska idrottsrörelsen fann de en trygghet och gemensamhet.
Medlemsantalet har under åren utökats med flyktingar från Andra Världskriget, Ungern (1956) och Polen (1968). De har ofrivilligt tvingats fly från sina hemländer på grund av sin judiska bakgrund och funnit en plattform i den judiska idrottsrörelsen som gav dem trygghet och samhörighet.

Att sporta tillsammans ger gemenskap. Via våra klubbar har de som kanske inte funnit sig tillrätta i andra judiska organisationer möjlighet att engagera sig men även ett sätt att stärka sin judiska identitet och därmed ta ställning mot den ökade antisemitismen, rasismen och främlingsfientligheten i vårt samhälle.

Den första Makkabiaden hölls 1932, 390 idrottare från 17 länder samlades i Tel Aviv,  dåvarande Palestina. 1935 hölls den andra Makkabiaden med  1 700 deltagare  Dessa  två första spel  kallas allmänt för ”Aliyah Games” då många deltagare valde att stanna kvar i Palestina efter tävlingarna p g a den ökande antisemitismen i Europa. Den tredje Makkabiaden skulle hållas 1938 men fick ställas in på grund av nazismens framfart i Europa.

Under Andra Världskriget  fanns endast ett fåtal judiska klubbar kvar i Europa, Sverige var ett av dessa länder. Den tredje Makkabiaden hölls 1950. Endast 800 deltagare kom. Detta avspeglar det öde som judarna hade genomlidit under krigsåren. Med uppehåll för Andra Världskriget har Makkabiader hållts vart fjärde år i Israel.

Den judiska idrottsrörelsen i Sverige har bidragit till mångfald i det svenska samhället och berikat den svenska idrottsrörelsen. Sverige har skickat många judiska idrottsmän till såväl de Europeiska Makkabispelen och Makkabiaden i Israel under åren med stora svenska framgångar. Värd att nämnas är bland annat simmaren Anita Zarnowecki. Hon fanns med i den svenska OS-truppen i München 1972, men blev tillbakakallad av sin familj efter terrorattacken mot den israeliska truppen som blev en stor tragedi. Vid Makkabiaden året därpå 1973 tog Anita åtta medaljer i simning varav sju guld och ett silver, en av Sveriges största enskilda prestationer i en Makkabiad. En internationell storhet som först slog igenom på en Makkabiad och därefter i resten av världen var Mark Spitz.

Sedan 1999 är den judiska gruppen en av riksdagen erkänd nationell minoritet i Sverige. Detta innebär bl a att de aktiviteter och verksamheter som den judiska gruppen anordnar ska bemötas med välvilja från statsmaktens sida.

Namnet Maccabi kommer från Judah Maccabee, den modige judiske ledaren som gjorde uppror mot romarna för friheten att utöva sin judiska tro. Den förste judiske sportklubben bildades i Konstantinopel (Turkiet) 1895. Maccabi World Union (MWU) bildades 1921, en takorganisation för alla världens judiska idrottsklubbar. Det är en av de största judiska organisationerna med fler är 450 000 medlemmar världen över och är erkänd av den Internationella Olympiska Kommittén som en internationell sportförening med olympisk standard.

Styrelse; Ordförande Harry Nudel, vice ordförande Mats Israelson, kassör Thomas Bab, sekreterare Simon Scharfstein, Rikard Frenkel, Stefan Levy, Peter Witz, Oliver Gindin (IK Makkabi), Niklas Davin (IF Hakoah) och Robert Fuks (SK Hakoah).

Revisorer, Jan Erik Levy och Hans Blecher