Målsättningen är att ledare ska föregå med gott exempel och på det sättet bidra till att skapa en trygg miljö där deltagarna kan umgås och utvecklas såväl idrottsligt som på individuell basis.

Ledarna har även en uppgift att förmedla jiddishkeit och stärka den judiska identiteten.

Ledarna har till uppgift att:

  • möta alla med respekt
  • vara lyhörda
  • motverka mobbing
  • ta ansvar
  • visa engagemang
  • följa och respektera gemensamma regler
  • verka för att deltagarna är ansvarstagande, lyssnande, toleranta och kreativa människor
  • inspirera deltagarna till att visa stolthet som representanter för den svenska judenheten