Svenska Makkabiförbundet arbetar hårt för att dra in de pengar som behövs för att subventionera avgifterna och därför har vi tagit fram en rad sponsorpaket för att lyckas med de uppsatta målen. Varje deltagare kan också vara med och dra sitt strå till stacken genom att sälja två av dessa paket. Säljer man dessa så påverkar man dels sin egen avgift samt så är man med och drar in pengar till den gemensamma kassan – så att fler kan få ner sin avgift. Vi har tagit fram 2 alternativ.

Detta gäller för rekrytering av faddrar:

 • Varje fadder ska betala 4.000:- till Svenska Makkabiförbundet.
  • Beloppet ska vara betalt senast 15 maj 2013
  • Beloppet betalas in på PlusGiro 257112-3 alt Bankgiro: 780-5476
  • Du som drar in denna fadder ska skicka ett mail till rikard.frenkel@comhem.se där du ska uppge:
   • Ditt namn och vilken gren du tävlar i
   • Vem du har rekryterat som fadder
  • Den som du rekryterar ska göra följande:
   • Betala in 4.000:- till Svenska Makkabiförbundet (PlusGiro 257112-3 alt Bankgiro: 780-5476).
   • Skicka ett mail till rikard.frenkel@comhem.se och uppge:
    • Vem som betalar in
    • En mailadress till den som betalar in
    • Ett mobilnummer till den som betalar in
    • Vem som dragit in dig som fadder

 

Detta gäller för inhämtning av hälsningar:

 • Varje hälsning kostar 500:- och ska betalas till den aktive/ledaren.
  • Den totala summan som den aktive/ledaren dragit in ska sättas in på Svenska Makkabiförbundets PlusGiro 257112-3 alt Bankgiro: 780-5476 senast den 15/5 2013
  • Senast den 15:e maj 2013 ska en lista på alla namn skickas till rikard.frenkel@comhem.se
   • På listan ska följande info finnas:
    • Ditt namn och vilken gren du tävlar i
    • Vem du har tagit in hälsningar ifrån
     • För och Efternamn (rättstavat)

 Så här fördelas de inkomna beloppen:

1)    För varje indragen fadder (som betalt hela avgifter) erhåller den som dragit in faddern 50% (2.000:-). Beloppet tillfaller den aktives/ledarens konto efter det att inbetalningen är gjord.

2)    För varje indragen hälsning erhåller den som dragit in hälsningen 50% (250:-). Beloppet tillfaller den aktives/ledarens konto efter det att inbetalningen är gjord.

 1. Varje aktiv/ledare kan erhålla maximalt nedsättningar som motsvarande hela avgiften.
 2. Om den aktive/ledaren du drar in faddrar/hälsningar så att beloppet överstiger avgiften så går överskottet till övriga truppen.

VIKTGIT!

Du måste betala in hela din deltagaravgift i enlighet med instruktioner som du får av överledargruppen. Den summa som du drar in på faddrar och hälsningar, betalas tillbaka till dig, i efterskott, när hela avgiften kommit in på förbundets konto.

 

Presentation av faddrar och hälsningar

I det sista numret av Judiska SportMagazinet innan Makkabiaden och det första numret efter Makkabiaden kommer alla faddrar och hälsningar att publiceras.
Har Du några frågor så dra dig inte för att kontakta din grenledare, Mats Israelson eller Stefan Levy för att erhålla fullständig information hur du går till väga för att sänka din egen avgift.

 

Ingår du inte i truppen till Israel men vill vara med och sponsra den svenska makkabiadtruppen 2013?
Självklart går det jättebra. Antingen betalar du in för en fadder/hälsning och kontaktar Rikard Frenkel enligt ovan eller så kontaktar du Rikard för att få hjälp.