PGT – Pierre Gildesgame Tournament – är Skandinaviens största judiska idrottsevenemang.  PGT är den sanna sinnebilden av vad den judiska idrottsrörelsen står för i grunden. Via turneringen möts judiska ungdomar från hela Skandinavien, de spelar fotboll och har roligt tillsammans.

Tanken är att ungdomarna ska inkvarteras hos värdfamiljer för att på så sätt knyta band inför framtiden. Under senare år har dock väldigt många föräldrar och syson börjat följa med på PGT – så idag är PGT en fest för hela familjen!

Genom PGT byggs ett intresse för det judiska livet för framtiden. För aktuell information kontakta din lokala judiska förening!