Den som medverkat i en Makkabiad, som spelare eller ledare, får nu möjlighet att återknyta kontakten med tidigare deltagare via Makkabiadklubben.

– Genom åren har Svenska Makkabiförbundet skickat cirka 1 000 personer till Europeiska Makkabispelen och Makkabiaden i Israel, deltagare såväl som ledare. Oftast har resan varit fantastisk, fylld av upplevelser, nya kontakter, vinster eller förluster. Ett minne för livet, säger Darian Wielgosz, ansvarig för Makkabiadklubben.

– Deltagarna på Europeiska Makkabispelen eller Makkabiaden i Israel består av judar utspridda över hela Sverige. Att närvara vid en Makkabiad är en stark upplevelse och många knyter kontakter och vänskapsband som består livet ut. Den geografiska spridningen gör att det är svårt att ses men jag tror att det finns ett behov av att träffas en eller några gånger om året. Därför finns Makkabiad-klubben, en vänförening för dem som varit aktiv eller ledare, säger Harry Nudel, ordförande för Svenska Makkabiförbundet.